Program 2024 - 25

Program 2024-25


EKSTRA ARRANGEMENT !!!

 

Onsdag den 4.9.24 kl. 13.30,  KØR SELV

Besøg i Johannes Pedersens Maskinsamling i Voer (se adressen nederst)

Johannes Pedersen har gennem årene indsamlet en lang række maskiner, værktøj, køkkenudstyr, telefoner og meget andet, og det står samlet i 2 haller, som vi skal besøge. Et meget spændende sted, der tager os tilbage i tiden og bringer minder frem.

Efter besøget i maskinsamlingen kører vi til Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted. Det ligger tæt på færgestedet. Her får vi kaffe og dagens kage.

Efter kaffen er der mulighed for at besøge Fjordcentrets udstilling, som spænder vidt og bredt, men fælles er at det handler om Randers fjords natur- og kulturmiljø. Hvis man vil besøge Fjordcentrets udstilling, skal man selv betale entreen på 50 kr. pr. person.

Sted: Vi mødes ved Stenaltvej 22, 8950 Ørsted
Deltagerbetaling: 100,00 kr. 

Tilmelding: senest den 25.8.24
Tirsdag den 17.09.24 – Rundtur til Sødring, Dalbyneder og Hald kirke. KØR SELV

Tirsdag den 17. september skal vi på kirketur i Ommersyssel, nordøst for Randers, hvor herregårdene og de spektakulære kirker ligger tæt.  Vi starter helt ude ved mundingen af Randers Fjord, i Sødring Kirke, hvor der er en sand overdådighed af kalkmalerier fra senmiddelalderen. Det er i bogstaveligste forstand her, vejen ender, og man kan parkere mellem træerne i alléen, men venligst ikke på Sødringholms gårdsplads. 

Derfra tager vi til Dalbyneder, hvor kalkmalerierne er knap så velbevarede, men omtrent lige så interessante. Mest kendt er kirken dog for den moderne udsmykning: Arne Haugen Sørensen malede en tre-fløjet altertavle på stedet i løbet af bare 16 dage i 1993.   

Endelig tager vi til Hald, hvor der først er kaffe i Menighedshuset, inden vi ser den sengotiske altertavle, der kom hertil fra Skt. Mortens Kirke efter reformationen. Det er et imponerende billedskærerarbejde. Der bliver også mulighed for at se den vellykkede restaurering af tårnet, med storslået udsigt og forsvarlig gangbro over hvælvingerne. 

Med os på turen er sognepræst Torben Brink og Anna Marie. 

 

Sted: Vi mødes ved Sødring Kirke kl. 13.00

Deltagerbetaling: 100,00 kr.

Tilmelding senest 10.09.24
Torsdag den 24.10.24 kl. 13.30

Foredrag ved Henning Frandsen: Min farmor og de andre faldne kvinder:

Igennem flere århundrede fik mange fattige tjenestepiger såkaldte uægte børn. Mange kvinder fik hårde fængselsstraffe, andre dødsstraffe, hvis de dræbte deres barn eller det blot døde.

Foredragsholderens farmor fik også et ”uægte” barn, som hun overlod til sine forældre i Vendsyssel, mens hun selv tog til Aarhus, hvor hun mødte ”farfar”, som hun fik fem børn sammen med. Men på intet tidspunkt fortalte hun mand og børn om sin datter i Vendsyssel. Det kom først for en dag, da hun døde.

Historien om den enlige mor fortælles gennem en række kvindeskæbner fra 1700 tallet og op til midten af 1950’erne.

 

Sted: Restaurant Skovbakken
Deltagerbetaling: 125,00 kr.

Tilmelding: senest den 17.10.24
Torsdag den 14.11.24 kl. 13.30

”Nærværets kraft” ved Alice Annette Pedersen

Problemer kan løses og byrder skal bæres. Nogle gange er det svært – eller måske endda umuligt at gøre noget eller løse problemer for et

andet menneske og så kan nærværet være eneste mulighed. Men nærvær indeholder meget godt: Kærlighed, støtte og mod til at bære 

med på det svære. Foredraget udfolder den kraft, der ligger i nærværet, både via litteratureksempler, foredragsholdernes egne oplevelser og erfaringer og er også en opmuntring til at turde være sammen med et andet menneske – uden gøre noget som helst – eller gøre særligt meget. 

Alice Anette Pedersen er præst i Enghøj sogn ved Randers. Hun har tidligere arbejdet som hospicepræst, projektleder på Diakonhøjskolens ”Projekt Alice International Diakoni” og som konsulent i KFUM og KFUK i Danmark


Sted: Restaurant Skovbakken

Deltagerbetaling: 125,00 kr.

Tilmelding senest den 07.11.24 

Julefrokost tirsdag den 10.12.24 kl. 11.00

Inden julefrokosten vil der være foredrag af Flemming Kloster Poulsen med udgangspunkt i eget liv og med humorens glimt i øjet om mismod og kriser – og glæden. Alt sammen set i lyset af julens budskab. Den røde tråd er at glemme sin surhed, finde glæden og få øje på tilværelsens gaver og opgaver.

Flemming Kloster Poulsen er præst og fortæller og er for nylig flyttet tilbage til Randers efter syv år i London som præst ved Den danske Kirke

 

Sted: Restaurant Skovbakken

Deltagerpris: 350,00 kr.

Tilmelding senest: 03.12.24
Torsdag den 16.01.25 kl. 13.30

”Et liv blandt forbrydere” ved Svend Pilgaard

Svend Pilgaard har opklaret forbrydelser gennem 30 år hos Kriminalpolitiet i Randers.

Svend Pilgaard fortæller om fremgangsmåden med at finde de spor som kriminelle altid efterlader sig og hvordan sporet skal tolkes.

Det er ikke kun røverier – men også mange drab hvor nogle har givet store problemer med at finde frem til morderen.

 

Sted: Restaurant Skovbakken

Deltagerbetaling: 125,00 kr.

Tilmelding senest: 09.01.25
Torsdag den 20.02.25 kl. 13.30

”Landbrug gennem 25 år” ved Dorte og Erling Kristensen, Rodskovgård. 

De startede med et svinebrug, som Dorte stod for. Hun er uddannet agronom. Gennem årene har de opkøbt flere ejendomme og gik over til kun at have planteavl. Senere er staldene/hallerne udlejet til forskellige gøremål og Dorte har nu arbejde uden for hjemmet.

Efter at have været ude at rejse et halvt år kom de hjem og købte Rodskovgård i 1999 sammen med Dortes far, som havde gården Elkjær, som ligger nær Rodskov.

På Elkjær var der en stor so besætning, som Dorte blev ansvarlig for sammen med nogle ansatte. Grisene kom derefter på Rodskovgård til opfedning. Der blev også købt en nabogård til Elkjær. I 2019 blev det besluttet at ophøre med griseproduktion, da inventaret var nedslidt. Det er nu en gård med planteavl, hvor der er kommet fabriks kartofter med i sædskiftet. Staldene er lavet om til udlejning til virksomheder. Århus oliemølle var de første som tog kontakt til Erling. I dag har de 12 forskellige lejemål. Nogle for et år andre for flere år. En god måde at udnytte sine tomme bygninger på. Der er ansatte, som sammen med Erling driver de ca. 500 ha.

 

Sted: Restaurant Skovbakken

Deltagerbetaling: 125,00 kr.

Tilmelding senest: 13.02.25
Torsdag den 13.03.25 kl. 13.00.  Generalforsamling

Dagsorden udsendes senere 

Efter generalforsamlingen og spisning er der sangtime med Rikke Alminde Bendtsen, organist i Kristrup Kirke. Hun er uddannet på Århus Universitet og Vestervig kirkemusikskole og har en meget bred musikalsk baggrund indenfor både rytmisk og klassisk musik. Udover en hel masse kirkemusik, spiller hun også rytmisk og andre mere avantgardistiske projekter i sin fritid. Hun komponerer og arrangerer musik overalt, hvor hun kommer.

 

Sted: Restaurant Skovbakken

Deltagerbetaling: 125,00 kr.

Tilmelding senest den 04.03.25

 

  

 

Juni 2025 – 3 dages bustur i Danmark. Program følger senere-----------------------------------------------------------------------


Tilmelding til alle arrangementer på mail: post@senior-kronjylland.dk

eller til Else Rasmussen, Traneparken 66, Assentoft, 8960 Randers SØ, Tlf. 2331 1626


 

BETALING TIL ARRANGEMENTER:

 

MOBILPAY: 1412YK

NETBANK:   KONTO 9331 0013239789 (SENEST 4 dage før)

KONTANT: er en mulighed på Restaurant Skovbakken, hvis du medbringer aftalte penge.


 

TURE MED BUS

FREMOVER BLIVER AFGANG FRA RANDERS PÅ P-PLADSEN VED RANDERS STORCENTER (I HJØRNET VED OK-TANKEN)

Der bliver ikke opsamling andre steder.