Historie.


 Tilbage til forsiden


 Historie.


Tanken om at oprette en seniorklub opstod i efteråret 1997. Der blev nedsat et udvalg bestående af Carl Heide Jørgensen, Eskild Gundersen og Bjarne Olesen samt formand og sekretær for Randers Amtshusholdningsselskab. Udvalget holdt det første møde den 13. januar 1998. På det næste møde, der blev holdt den 18. marts 1998, blev det vedtaget, at oprette en seniorklub.


Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 7. april 1998. Der blev tegnet 53 medlemsskaber = 92 medlemmer. 

Til bestyrelsen for klubben blev valgt Carl Heide Jørgensen, Eskild Gundersen, Bjarne Olesen og Kirsten Hvam.

Klubbens første arrangement var en udflugt, den 25. maj 1998, til den nye Storebæltsbro, der officielt blev åbnet for biltrafik den 14. juni samme år. Der var 48 deltagere.


Seniorklubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier og andre interesserede, men alle er velkommen i klubben.Der er omkring 200 medlemmer og vi  holder et arrangement om måneden med undtagelse af juli og august. Det er henholdsvis foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter og udlandsrejser.


    Seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer:

    Carl Heide Jørgensen, Bjergby 1998-2012. (formand 1998 - 2002).

    Eskild Gundersen, Randers 1998-2017.      (formand 2002 - 2017).

    Bjarne Olesen, Rejstrup 1998-2000.

    Kirsten Hvam, Romalt 1998-2010.

    Axel Nielsn, Nebstrup 2000-2002.

    Jon Sommer Jensen, Ølst 2000-2004.

    Arne Olsen,Katbjerg, 2002-2008.

    Gerda Skipper, Randers 2004-2014.l

    Peter Larsen, Gassum 2008- 2019.  

    Inga Møller, Ølst 2010-2016.

    Karen Nielsen, Munkdrup 2012-2018.

    Niels Chr. Larsen 2014-2018.

    Harald Olsen, Sødringholm, 2016-

    Herluf Skjøtt, Randers, 2017 -                     (formand  2017 - )

    Anne Marie Maagaard, Hald, 2018-

    Else Rasmussen, Skader, 2018-
    Laurs Lopdrup, Paderup, 2019-