Seneste meddelelser

Seneste meddelelser:


Orientering 17. februar 2024


Vi har netop udsendt indkaldelse til generalforsamling 2024, som afholdes 7. marts.

Vi har samtidig udsendt orientering om program for forsommeren 2024, hvor vi gennemfører et udsat foredrag i maj måned, og arbejder på en bustur til Nordfyn i juni måned.


Orientering 19. februar 2023


Vi har netop udsendt indkaldelse til generalforsamling (afholdes 9. marts 2023) samt information om 25-års jubilæumsfest, endags tur til transportfirmaet Frode Laursen og formanden for Kronjyllands Landboforening, højskoledag på Hadsten Højskole og 3-dages tur til Nordjylland. 


Orientering 28. juni 2022


Leverandøren af hjemmeside har meddelt, at det medie, vi opbevarer hjemmesidens billeder på, bliver nedlagt.

Vi er derfor i gang med at få samtlige billeder flyttet, og derfor kan der i en længere periode være problemer med at få billeder frem på hjemmesiden. Vi beklager dette, men arbejder på så hurtigt som muligt at få tingene på sikker plads igen.


Orientering 19. januar 2022


Foreningen genoptager nu sit program med de planlagte aktiviteter. Husk at melde til senest en uge før et arrangement, du vil deltage i.
De foredrag, som vi har haft aflyst i indeværende sæson, arbejder vi videre med til næste års program.Orientering 19. december 2021

 

Bestyrelsen for Landbrugets Seniorklub Kronjylland har drøftet situationen omkring de nye coronarestriktioner og vores planlagte program.

 

Vi er enige om, at vi desværre må aflyse arrangementet den 13. januar 2022.

 

Vi følger naturligvis tæt med i regler og anbefalinger vedrørende corona, og vi tager stilling til det videre program så snart der foreligger nyt om, hvad man kan gennemføre hvornår.

 

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår 2022, som vi håber bliver mere "trygt" end 2021.

 Orientering 27. maj 2021


Bestyrelsen forventer nu at kunne genoptage foreningens aktiviteter, men stadig under iagttagelse af corona-situationen.


Vi lægger ud i juni med at få afholdt den udskudte generalforsamling. Indkaldelse af generalforsamlingen er dags dato afleveret til forsendelse med PostNord.


Så har vi i september en dejlig 4-dages bustur til Lolland, Falster og Møn m.v.  Program er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.


I oktober starter vi så vort traditionelle mødeprogram, hvor vi samler op på de foredrag, som vi måtte aflyse i foregående sæson.


Vi glæder os til at se vore medlemmer igen.Orientering 3. februar 2021


Coronapandemien er langtfra overstået. Det ser ud til, at den kan genere vores aktiviteter endnu et stykke tid.


Det planlagte møde 15. februar er derfor også aflyst.

Måske bliver det heller ikke er muligt at afholde generalforsamling den 11. marts.


Indbydelsen til generalforsamlingen udsendes med brev. Når brevet kommer, vil det indeholde  oplysning  om eventuel ny dato for generalforsamlingens afholdelse.

Vi vil gerne vente med generalforsamlingen, indtil myndighederne tillader flere medlemmer at deltage, end ved de 2 møder der blev afholdt inden nytår.


Vi glæder os til at se jer, når Statsministeren giver grønt lys.På bestyrelsens vegne

 

Landbrugets Seniorklub, Kronjylland

 Herluf SkjøttOrientering, 3. juli 2020


Program for året 2020-21 er lagt på hjemmesiden.

Se det nye program og bliv opdateret også på ting fra nedenstående orientering.Orientering, 23. april 2020

Kære medlem af Landbrugets Seniorklub Kronjylland.

På grund af coronakrisen sker der nødvendigvis nogle ændringer i vores program.

Berlinturen i juni er aflyst, og bliver muligvis gennemført i 2021, hvis det er muligt.

Turen til Frode Laursen og Kristian Jensen den 13. maj er udsat. Hvis det bliver muligt, vil vi søge turen gennemført senere på året.

Vi har planer om en 3 dages tur til Nordjylland i september/oktober. Men som situationen er lige nu, er det svært at sætte tidspunkter på. Vi har forslag til turen fra Faarup Busser, der mangler kun at blive sat dato på. Men vi mener, den kan sættes i værk med kort varsel, hvis der bliver åbnet op.

Vi er så småt ved at forberede næste sæsons program, men det er svært, når vi ikke ved, hvornår vi må samles i større forsamlinger.

Til de der vil spille krolf: Banen bliver åbnet nu. Eskild Gundersen har igen lovet at være tovholder. Ring til ham og forhør om hvornår I mødes.

Håber I alle har det godt trods coronaen. Det ser ud til, at vi måske slipper lidt lettere om ved den end flere andre lande??

Hvis det bliver muligt, at sætte nogle af aktiviteterne i gang her i efteråret, vil I høre nærmere.

På bestyrelsens vegne
Herluf Skjøtt