Generalforsamling 2022

Referat af Landbrugets Seniorklub Kronjylland’s generalforsamling
torsdag den 10. marts 2022 på Restaurant Skovbakken i Randers.


Dagsorden.


 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
     Ole Klejs Hansen blev valgt som ordstyrer
     Karl Christensen, Hanne Klejs Hansen og Inga Møller blev valgt som stemmetællere

 2. Beretning om Seníorklubbens virke ved formanden.    
     Se beretningen nedenstående. Beretningen blev godkendt med applaus

 3. Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.
     Regnskabet blev fremlagt og godkendt

 4. Behandling af indkomne forslag.
     Ingen forslag indkommet til behandling

 5. Valg af bestyrelse og revisor.

    A: Valgt til bestyrelse:                            Anna Marie Maagaard, Else Rasmussen og Verner Tvedegaard
    B: Valgt som suppleant:                        Hanne Klejs Hansen
    C: Valgt som revisor:                             Niels Larsen
    D: Valgt som revisorsuppleant:             Bente Marthedal

 6. Forslag til næste års program.
     Ingen mundtlige forslag, men skriftlige forslag indsamlet.

 7. Eventuelt.
       Tak til Harald Olsen for hans tid i bestyrelsen og som kasserer.  Beretning  - Generalforsamling 10. marts 2022

   

  Det er dejligt, vi kan afholde generalforsamling til tiden. Det er dejligt, vi igen kan mødes og hygge os med hinanden, få nogle oplevelser, vi kan komme videre på. Sidste år var generalforsamlingen  den 21. juni. Der kom to nye medlemmer ind ved sidste generalforsamling, det er Ole Klejs Hansen og Hans Knudsen. Vi  er en god flok, der arbejder for sagen. Vi er så heldige at Ole er rigtig god på computeren, det er vi alle sammen glade for, vi andre maser med på det, vi kan, på bedste måde. Vi har et godt samarbejde og nogle fine og hyggelige  bestyrelsesmøder, det vil jeg hermed gerne sige jer alle 4 tak for.

  Det første, der skete i foreningen efter seneste generalforsamling, var turen til Lolland, Falster og Møn i september. Vi havde en fin tur med mange gode oplevelser, vi så en masse. Chaufføren kunne hurtigt dreje til højre eller vestre, hvis der var noget ekstra, han synes vi skulle se. Vi boede på det flotteste hotel i Maribo. Og sidst, men  ikke mindst, var der en rigtig god stemning med godt humør. Tak for det til jer, der var med.


  Næste arrangement var torsdag den 21/10 foredraget  ”Et liv med Kina” v. Henrik Bjørn, København. Det var virkelig spændende. Han fortalte meget flot om Kina, ud fra et personligt syn, han havde jo arbejdet der i mange år. En fin dag.


  Det næste var foredraget den 11/11  om ”Ovartaci – Overtossen fra Risskov” v. Anna Odgård, men hun blev desværre syg og måtte melde afbud. Men så tog Ole over,  så vi fik et meget interessant foredrag om Kontrolforeningens opståen og det videre arbejde her i Danmark. Også en fin dag.


  Og så er der julefrokost den 8/12. Vores provst i Randers Nordre Provsti, Ingelise Strandgård, havde juleoptakt med os. Det var en dejlig dag med jul på alle måder og julesange. Og Ingelise havde lavet en julekonkurrence, som alle deltog  i med liv og sjæl. (jeg kan ikke huske, hvem der vandt?) Efter en fin frokost og kaffe med småkager var der igen tid og lyst til at synge julen ind. En fin dag.


  Vi startede 2022 med at aflyse  arrangementet den 13/1  ”Livsglæde og balance i en forunderlig hverdag” med Linda Guldberg Winding. Det var jo coronaen, der spillede ind. Som I har set i programmet, kommer Linda den 16/2 2023.


  Men næste arrangement den 10/2 blev heldigvis til  noget. Det var Pastor Torben Brink, Ommersyssel Østre Pastorat, der fortalte om ”Emma Gad - Takt og Tone i 100 år”. Det var også spændende. Altså en fin dag. Samme aften fortalte han om ”Tibet” i kirkecenteret i Gerlev, - der var gang i den. 


  Det er dejligt, I bakker op og deltager i arrangementerne, ellers blev det jo lidt trist!!!!! Tak for det.

  Vi har talt om, det vist er en god ide, at Ole lige sender en reminder ud til jer, det hjælper så godt. Det vil han gerne, og så er vi jo sikre på, I husker det – og at ingen går glip af noget.

   

  Vi er 127 medlemmer pt. (Der er afgang og tilgang ud og ind.) Ja jeg tænker, det ville være dejligt med flere medlemmer. Kunne vi hver især gøre lidt for at få en med, ja det var jo skønt.


  Vi har modtaget 5.105,00 kr. af udlodningsmidlerne, der er lidt usikkerhed om, hvordan det går næste år, om det fortsætter, men vi har sendt skema ind, så vi ser.


  Foreningen er med i en Erfa-gruppe i Landsforeningen Landbosenior her i Midtjylland, det er Djursland, Aarhus-Hadsten, Rougsø-Sønderhald, Hammershøj-Tjele (Purhus), Søhøjlandet og Kronjylland. Vi var til møde med dem 8. oktober. Det var en fin formiddag, hvor vi udvekslede gode ideer og fik en god snak.


  I slutningen af oktober måned i 2021 var vi til årsmøde i Landsforeningen Landbosenior, som vi jo er medlem af. Det  var en fin oplevelse, vi hørte Lykke Friis, Direktør for Tænketanken Europa. ”EU 30 år efter Berlinmurens fald – fra Putin til Brexit”. Hun er meget spændende at høre, der er fart over feltet. Ja og det der er sket nu, er forfærdeligt i det regi. Der er til disse møder også en hel sangtime, denne gang var det en efterskolelærer, der sang for, hvor heldig kan man være?


  Ja nu har jeg vist snart nået igennem det hele. Der er lige at i 2023 har vi 25-års jubilæum i efteråret. Det har vi planer om at fejre, så vi arbejder på det.


  Det nye program har I jo modtaget, vi håber, I allerede glæder jer til at være med til det, vi har planlagt.


  Mødet i maj måned med besøg på en virksomhed har vi jo, som I kan se, måttet aflyse, der har jo ikke været og er ikke muligheder for at komme ind nogen steder. Vi ser frem til 2024 måske 2023, så kan det blive muligt igen.


  Der er program til jer i dag for vores tredages tur – en tur til Sønderjylland. Det er ud fra forslag, vi har fået af jer, så vi håber, nogen af jer vil med på den tur. Det er jo ”Først til mølle” -  princippet.


  Endnu engang tak til bestyrelsen  for samarbejdet - og tak til jer alle sammen, at I bakker op om foreningen