Generalforsamling 2018


Tilbage til Forsiden

Tilbage til Generalforsamlinger


Referat fra ordinær generalforsamling den 8. marts 2018 på Restaurant Skovbakken.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmestællere.

     Peter Larsen blev valgt til dirigent.

     Inga Møller, Carl Kristensen og Eskild Gundersen blev valgt til stemmetællere.

   

2. Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden.

    Beretningen blev taget til efterretning.

   

3. Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.

    Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

   

4. Behandling af indkomne forslag.

    Der var ingen indkomne forslag.

   

5. Valg af bestyrelse og revisor.

        A.  Valg af bestyrelse.

              På valg var Karen Nielsen, Harald Olsen og Niels Larsen.

              Karen Nielsen og Niels Larsen modtog ikke genvalg.

              Harald Olsen blev genvalgt.

              Anne Marie Maagaard, Hald og Else Rasmussen, Skader blev valgt til bestyrelsen.

         

        B.  Valg af suppleant.

              På valg var Aage Jepsen.

              Grethe Venning blev valgt for 2 år.

              Inge Marie Frederiksen blev valgt for 1 år.


C.  Valg af revisor.

              På valg var Inga Møller.

              Inga Møller blev genvalgt.


D .Valg af revisorsuppleant.

     Jens Sørensen blev genvalgt.

       

6. Forslag til næste års program.

    Ingen forslag.

   

7. Eventuelt.

    Herluf bød de 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takkede Karen Nielsen og Niels Larsen for

    deres arbejdsindsats i bestyrelsen.


    Der deltog ca. 85 i generalforsamlingen. Klubben var vært ved smørrebrød, øl, vand samt kaffe.


    Efter generalforsamlingen fortalte guide Henning Sørensen og viste billeder om turen til Norge.

    Peninna Risgaard sendte afbud til at holde det planlagte foredrag: Farvel til Jerhovas Vidner.

   

    Referent Niels Larsen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________