Generalforsamling 2017


Tilbage til Forsiden

Tilbage til Generalforsamlinger


Referat fra ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 13,00 på restaurant Skovbakken.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmestællere.

    Peter Larsen blev valgt til dirigent.

    Inga Møller, Karl Christensen og Holger Lund blev valgt til stemmetællere.

 

2. Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden.

    Beretningen blev taget til efterretning.


3. Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.

    Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.


4. Ajourføring af klubbens vedtægter.

    Ajourføring af klubbens vedtægter blev godkendt. Træder i kraft fra dags dato.


5. Behandling af indkomne forslag.

    Der var ikke indkommet nogen forslag.


6. Valg af bestyrelse og revisor.

        A.  Valg af bestyrelse og suppleant.

              På valg var Eskild Gundersen og Peter Larsen. Eskild Gundersen modtog ikke genvalg.

              Peter Larsen blev genvalgt og der var nyvalg til Herluf Skjøtt.

              Anne Marie Maagaard blev valgt til suppleant.

         

        B.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

              På valg som revisor var Karl Christensen.

              Der skal vælges en revisorsuppleant.

              Karl Christensen blev genvalgt.

              Jens Sørensen blev valgt til revisorsuppleant.

 

7. Forslag til næste års program.

    Der kom en del forslag.


8. Eventuelt.

    Peter Larsen redegjorde for afvikling af de kommende arrangementer.

    Niels Larsen takkede, på bestyrelsens vegne, Eskild Gundersen for det store arbejde, han har gjort for klubben.

    Eskild var med til at oprette klubben i 1998 og har været formand siden 2002.

    Eskild fik overrakt et tinkrus med inskription, vin og udnævnt til æresmedlem.

    Gurli fik en buket blomster.


Der deltog ca. 85 i generalforsamlingen. Klubben var vært ved smørrebrød, øl, vand samt kaffe.


Efter generalforsamlingen var der officiel indvielse af højskolesangbogen, hvor organist ved St. Peders kirken i Randers, Karsten Blond, spiller til en "ønskekoncert".

 

Referent Niels Larsen_______________________________________________________________________________________________________________________