Generalforsamling 2016


Tilbage til Forsiden

Tilbage til Generalforsamlinger
Referat fra ordinær generalforsamling den 7. marts 2016 på Restaurant Skovbakken i Randers.

                             

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

     Peter Larsen blev valgt som dirigent.

     Harald Olsen, Richard Vestergaard og Jens Sørensen blev valg som stemmetællere.

2.  Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden.

     Formandens beretning blev taget til efterretning. Han luftede muligheden for en kontingentforhøjelse fremover, hvilket

     blev positivt modtaget.

3.  Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.

     Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag.

     Der var ingen indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelse og revisor.

     A.Valg af bestyrelse.

         På valg er Inga Møller, Karen Nielsen og Niels Larsen.

         Inga Møller modtager ikke genvalg.

         Karen Nielsen og Niels Larsen blev genvalgt og der var nyvalg til Harald Olsen.

     B.Valg af suppleant.

         På valg er Aage Jepsen

         Aage Jepsen blev genvalgt.

    C.Valg af revisor.

        På valg er Richard Vestergaard. Modtager ikke genvalg.

        Holger Lund valgtes for 2 år og Carl Christensen for 1 år.

    D.Valg af revisorsuppleant.

        Inga Møller Blev valgt.

6.  Forslag til næste års program.

     Der blev delt sedler ud til forslag af kommende arrangementer og der indkom enkelte forslag.

7.  Eventuelt.

     Der blev spurgt om, hvad der skal ske med formuen, hvis klubben bliver nedlagt. Formanden oplyste, at det var der ikke

     taget stilling til.

     Formanden bød Harald Olsen velkommen i bestyrelsen og takkede  Inga Møller for det store og gode arbejde hun har lagt i

     bestyrelsen. Han beklagede, at det ikke var lykkedes at overtale Inga til at fortsætte.


     Der deltog 80 i generalforsamlingen. Klubben var vært ved smørrebrød, øl/vand samt kaffe og småkager.


     Efter generalforsamlingen underholdt Henrik Herold, Randers Regnskov med foredrag og billeder.


     Referent Inga Møller.