Generalforsamling 2015

Tilbage til Forsiden

Tilbage til Generalforsamlinger

      ______________________________________________________________________________________________________________________


Referat fra generalforsamling mandag d. 9. marts 2015. Kl.13.00

på  restaurant Skovbakken i Randers


Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

     Peter Larsen blev valgt til dirigent.

     Harald Olsen, Holger Lund og Herluf Skjøtt blev valg til stemmetællere.

2. Beretning om Seniorklubbens virke ved formand Eskild Gundersen.

     Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab ved kasserer Inga Møller.

    Regnskabet blev godkendt.

4. A`jourføring af klubbens vedtægter.

    Eskild Gundersen gennemgik vedtægterne.

    Generalforsamlingen godkendte a´jourføringen.

5. Behandling af indkomne forslag.

    Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og revisor

          A. Bestyrelse

          På valg var Eskild Gundersen og Peter Larsen.

          Forslag: Eskild Gundersen, Peter Larsen, Holger Lund og Harald Olsen.

          Eskild Gundersen og Peter Larsen blev valgt.

          B. Valg af suppleant

          På valg var Holger Lund.

          Holger Lund blev genvalgt.

          C. Valg af revisor

          På valg var Harald Olsen.

          Harald Olsen blev genvalgt.

          D.  Valg af revisorsuppleant.

          Simon Bach blev genvalgt.

7.  Forslag til næste års program.

      Der indkom nogle forslag til det kommende program.

8. Eventuelt.

     Niels Larsen viste hvordan man kommer ind  på klubbens hjemmeside, og hvad den kan bruges til.


Der deltog 71 i generalforsamlingen, her  iblandt formanden for Kronjysk Landboforening, Christian Jensen.

Klubben var vært ved smørrebrød, øl, vand samt kaffe og småkager.


Aage Jepsen viste filmen ”Se nu stiger solen” og fortalte om Jacob Knudsen og om filmens tilblivelse..


Referat Inga Møller.